Διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης


Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τις γραμματείες των τμημάτων, στις ημερομηνίες που ορίζονται και ανακοινώνονται, πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά και τόσο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, όσο και οι γραμματείες των τμημάτων δεν δέχονται αιτήσεις σε περίοδο κατά την οποία δεν έχει σχετικές ανακοινώσεις.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει στείλει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα έντυπα στις γραμματείες των τμημάτων και από εκεί μπορούν να αποσταλούν σε φοιτητές, επόπτες μέλη Ε.Π. και επόπτες των φορέων των επιχειρήσεων. 

* Λόγω της ολοκλήρωσης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» η οποία είχε ενταχθεί στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013)  την 31η Οκτωβρίου 2015 δεν υπάρχουν για την τρέχουσα περίοδο διαθέσιμες προς χρηματοδότηση θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Νέες χρηματοδοτούμενες θέσεις αναμένεται να εγκριθούν το έτος 2016.